vraag uw offerte
aan en ontvang
10% online korting

Voor het persen of dupliceren van uw CD of DVD productie bent u bij ons nog steeds aan het juiste adres. Niet alleen vanwege de scherpste prijzen in de markt, maar ook om onze gedegen kwaliteit en service. Ontwerp van uw artwork en pre-mastering tot aan het persen van uw CD, DVD of Blu-ray productie met unieke tevredenheidsgarantie.

Maar ook voor uw online audio en video presentatie hebben wij de meest geavanceerde tools. Oplossingen waarmee u exclusieve muziek apps kunt uitgeven of voor het managen van uw video community. Wij bieden de techniek; u hoeft alleen te zorgen voor de spetterende inhoud.

Voor perfectie in vertrouwde techniek van branden en persen van uw CD of DVD productie of voor de meest geavanceerde online oplossingen. Wij verzorgen uw creativiteit.

PRIJSVOORBEELDEN
productinformatie
 • Uw CD persen of branden in zowel kleinste als de allergrootste oplages in onze CD perserij. Scherp geprijsde aanbiedingen voor CD duplicatie en CD persen in alle gangbare formaten (Lees meer)
  Met de allernieuwste productietechnieken worden uw Audio CD, data CD en ook video CD, razendsnel en met de hoogste kwaliteit geproduceerd. (Lees meer)
  Keuze uit verschillende professionele druktechnieken zoals, zeefdruk, offsetdruk, thermal transfer etc., voor een perfecte uitstraling van uw geperste of gebrande CD (Lees meer)
  Zowel de standaard verpakkingen als de meest exclusieve CD verpakkingen vind u bij ons voor de scherpste prijs. Geavanceerde verpakkingsapparatuur garandeert optimale kwaliteit (Lees meer)
  Wij leveren de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs in de markt. Door kostenbesparing middels geautomatiseerde online verwerking van offerte en opdracht en efficiente productietechniek (Lees meer)
  Als klant hebt u niet alleen het gemak van online en geautomatiseerde verwerking van uw offerte, opdracht en online betalingen. Maar u geniet ook van maar liefst 10% extra online korting (Lees meer)
 • Uw DVD persen of branden in zowel kleinste als de allergrootste oplages inj onze DVD perserij. Scherp geprijsde aanbiedingen voor DVD duplicatie en DVD persen in alle gangbare formaten (Lees meer)
  Met de allernieuwste productietechnieken worden uw DVD’s, razendsnel en met de hoogste kwaliteit geproduceerd. (Lees meer)
  Keuze uit verschillende professionele druktechnieken zoals, zeefdruk, offsetdruk, thermal transfer etc., voor een perfecte uitstraling voor uw geperste of gebrande DVD (Lees meer)
  Zowel de standaard verpakkingen als de meest exclusieve DVD verpakkingen vindt u bij ons voor de scherpste prijs. Geavanceerde verpakkingsapparatuur garandeert optimale kwaliteit (Lees meer)
  Wij leveren de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs in de markt. Door kostenbesparing middels geautomatiseerde online verwerking van offerte en opdracht en efficiënte productietechniek (Lees meer)
  Als klant hebt u niet alleen het gemak van online en geautomatiseerde verwerking van uw offerte, opdracht en online betalingen. Maar u geniet ook van maar liefst 10% extra online korting (Lees meer)
 • Uw HD Films op BLU-RAY persen of branden in zowel kleinste als de allergrootste oplages bij onze DVD perserij. Scherp geprijsde aanbiedingen voor BLU-RAY duplicatie en BLU-RAY persen in alle gangbare formaten (Lees meer)
  Met de allernieuwste productietechnieken worden uw BLU-RAY discs, razendsnel en met de hoogste kwaliteit geproduceerd. (Lees meer).
  Keuze uit verschillende professionele druktechnieken zoals, zeefdruk, offsetdruk, etc., voor een perfecte uitstraling voor uw geperste of gebrande BLU-RAY’s (Lees meer)
  Zowel de standaard DVD verpakkingen als de originele BLU-RAY verpakkingen vindt u bij ons voor de scherpste prijs. Geavanceerde verpakkingsapparatuur garandeert optimale kwaliteit (Lees meer)
  Wij leveren de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs in de markt. Door kostenbesparing middels geautomatiseerde online verwerking van offerte en opdracht en efficiënte productietechniek (Lees meer)
  Als klant hebt u niet alleen het gemak van online en geautomatiseerde verwerking van uw offerte, opdracht en online betalingen. Maar u geniet ook van maar liefst 10% extra online korting (Lees meer)
 • Wij leveren de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs in de markt. Door kostenbesparing middels geautomatiseerde online verwerking van offerte en opdracht en efficiënte productietechniek (Lees meer)
  Wij leveren de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs in de markt. Door kostenbesparing middels geautomatiseerde online verwerking van offerte en opdracht en efficiënte productietechniek (Lees meer)
  Wij leveren de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs in de markt. Door kostenbesparing middels geautomatiseerde online verwerking van offerte en opdracht en efficiënte productietechniek (Lees meer)
  Bezoekt u ook eens onze facebook pagina. Wij lichten hier geregeld enkele van onze producties uit en u vindt hier ook reviews van tevreden klanten die u reeds zijn voorgegaan (Lees meer)
  Vraag vrijblijvend een offerte aan. U verplicht zich tot niets, maar ontvangt van ons een duidelijke, overzichtelijke aanbieding gespecificeerd op uw wensen. (Lees meer)
  Als klant hebt u niet alleen het gemak van online en geautomatiseerde verwerking van uw offerte, opdracht en online betalingen. Maar u geniet ook van maar liefst 10% extra online korting (Lees meer)
 • De uitstraling van uw product is belangrijk en daarom adviseren en begeleiden wij u graag bij maken van uw artwork. U kunt ook kiezen voor gemak en tegen een kleine vergoeding het hele creatieve proces overdragen aan onze designafdeling. (Lees meer)
  Bij aanvang van uw productie ontvangen wij van u een master, waarvan wij exacte kopieën gaan maken. Om ervoor te zorgen dat de master voldoet aan onze specificaties én aan uw wensen voorzien wij u vooraf van waardevolle tips. (Lees meer)
  BUMA/Stemra zorgt ervoor dat rechthebbenden een vergoeding krijgen wanneer hun muziek wordt gebruikt. Voor elke uitgave met muziek moet een Stemra goedkeuring worden aangevraagd. We helpen en adviseren u hier kosteloos bij. (Lees meer)
  U plaats een barcode op uw product, als u uw deze via de officiële verkoopkanalen wilt verspreiden. Wij zorgen ervoor dat uw barcode tijdig aangevraagd en geregistreerd wordt, zodat uw productie zonder oponthoud voortgang kan vinden. (Lees meer)
  Kiest u voor gemak, dan kunnen wij, tegen een kleine vergoeding, de master voor u creëren. Ook wanneer u bijzondere wensen hebt, zoals bijvoorbeeld het maken van een DVD-menu of het toevoegen van ISRC-codes. (Lees meer)
  Uw artwork bepaald de uitstraling van uw product en is dus uiterst belangrijk. Wij hebben van alle mogelijke verpakkingen templates voor u beschikbaar. (Lees meer)
 • Vind hier antwoorden op vragen over aanlevering van materialen, technische specificaties van de masters en drukwerkbestanden en levertijden (klik hier)
  Vind hier informatie over het passende DVD formaat voor een HD video, het inrichten van een DVD menu en de technische specificaties van een DVD master (klik hier)
  Vind hier de antwoorden op vragen over het muziekgebruik in uw productie, de kosten die dit met zich mee kan brengen en onze service hierin (klik hier)
  Vind hier informatie over opties en diensten als artwork ontwerp, dvd menu inrichting, barcodes, isrc codes, pms kleuren, audio mastering en meer (klik hier)
  Vind hier alle overige informatie over onder andere de glasmaster, onze openingstijden en het verschil tussen persen en branden (klik hier)
  Vind hier alles wat er verder nog te weten valt over DVD Replicatie, onze service, kwaliteit en de reviews van onze tevreden klanten die u reeds zijn voorgegaan. (klik hier)

DTA Systems is een pionier op het gebied van DVD/CD duplicatie, replicatie en archivering. Sinds de start van de activiteiten in 1993 heeft DTA Systems een veelheid van klein- en grootschalige duplicatie- en archiveringsprojecten verzorgd met een grote verscheidenheid.

Hiermee heeft DTA een uitstekende naam opgebouwd als leverancier van een breed scala van oplossingen op het gebied van DVD/CD archivering en DVD/CD productie voor de muziek- en filmindustrie, marketingdoeleinden, software- en datadistributie.

Wij verzorgen het totale opleveringstraject vanaf de door de klant aangeleverde bronbestanden tot en met het gewenste eindproduct. DTA levert het volledige gamma van DVD/CD media en staat garant voor de allerhoogste kwaliteit, snelle levertijden en de meest aantrekkelijke prijzen in de markt. Om aan onze hoge kwaliteitsstandaarden te kunnen voldoen wordt het aangeleverde materiaal uitgebreid gecontroleerd en geanalyseerd om eventuele fouten tijdig op te sporen voordat met de aanmaak van de (Glass) Master wordt begonnen. DTA kan naast het persen ook behulpzaam zijn bij het ontwerp, de aanmaak van de content en diverse verpakkingsoplossingen.

DTA Systems BV

Van der Helmlaan 1
2312 VK Leiden

Tel: +31 (0)715240000
E.: info@dta.nl

Reg. nr.: 27144578
V.A.T. nr.: NL8037.99.950.B.01
DUNS nr.: 417395324

DTA Systems BVBA

Noorderlaan 111
2030 Antwerpen

Tel: +32 (0)35443000
E.: info@dtasystems.be

Reg. nr.: 0818.309.123
V.A.T. nr.: BE 0818.309.123
DUNS nr.: 400523912

DTA Systems SARL

11A, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Tel: +352-20301452
E.: info@dta.lu

Reg. nr.: B162778
V.A.T. nr.: LU 249 23232
DUNS nr.: 370186586

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Verkoper: DTA Systems BV, gevestigd aan de van der Helmlaan 1 te Leiden. Inschrijving KvK Rijnland, nummer 27144578
Koper: De persoon die of het bedrijf dat een order plaatst bij de verkoper.
Goederen: Alle goederen en diensten die door de verkoper aan de koper worden geleverd.

2. Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Verkoper en Koper waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de websites van Verkoper.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Algemene voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Verkoper en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Verkoper.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door Verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk wordt bevestigd.

3.3 Levertijden in offertes van Verkoper zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst door Verkoper van bestelling van Koper via website, per e-mail, per fax of per telefoon.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verkoper zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.

5.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verkoper is uit gegaan van door Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verkoper kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

6. Levering

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Verkoper de wijze van verzending. In geval Verkoper de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Verkoper. Koper draagt het risico van de zaken vanaf het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2 De levertermijn is binnen 48 uur na de totstandkoming van de overeenkomst, mits de goederen op voorraad zijn en er geen vertraging bij de vervoerder is. Voor goederen die niet op voorraad zijn geldt een levertijd van maximaal 30 dagen. Indien een artikel niet meer leverbaar is zal de koper hierover geïnformeerd worden door Verkoper.

6.3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft Koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Verkoper. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Verkoper of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

6.4 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

6.5 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

6.6 Indien de zaken worden bezorgd is Verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6.7 Indien Verkoper gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.

6.8 Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

6.9 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7. Onderzoek, reclames

7.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zeven (7) dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

7.2 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen zeven dagen nadat een eventueel zichtbaar gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Verkoper kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Verkoper geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat Koper de zaken c.q. facturen als juist erkent. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden gemeld.

7.3 Reclames geven aan Koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

7.4 Indien een reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, heeft Verkoper het recht te hare keuze:

A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Verkoper worden afgegeven;

C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door Koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

7.5 De koper dient in een voorkomend geval Verkoper onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

7.6 Eventuele terugzending van zaken van Koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan de koper afleverde.

8. Vergoedingen, prijs en kosten

8.1 De prijzen van de producten staan vermeld op de offerte en prijslijst van de Verkoper. Deze zijn echter onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. Alle prijzen op de offerte en prijslijst van de Verkoper zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

8.2 Indien Verkoper met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

8.3 Verkoper mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmateriaal.

8.4 Producten van Verkoper worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Verkoper. Indien deze prijzen afwijken van de prijzen op de datum van totstandkoming van de overeenkomst zal de koper hierover voor verzending van de goederen door Verkoper worden geïnformeerd.

9. Betaling

9.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:

A: Vooruitbetaling: De goederen worden verstuurd zodra het factuurbedrag op rekening van Verkoper wordt bijgeschreven. B: Rembours: Klant betaalt het factuurbedrag bij aflevering van de goederen aan de betreffende vervoerder. C: Op rekening

9.2 Niet tijdige betaling geeft Verkoper het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

9.3 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

9.4 Indien goederen door Verkoper aan koper op rekening worden geleverd dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

9.5 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.4 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.5 Voor het geval dat Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

11. Garantie

11.1 Verkoper garandeert koper, tenzij anders bepaald, dat producten vrij van gebreken zijn gedurende 12 maanden na levering en reserve-onderdelen gedurende 90 dagen na de vroegste van installatie- of leverdatum.

11.2 Door Koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Verkoper verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Verkoper zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

11.3 Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

11.4 Koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Verkoper op te geven adres.

11.5 Voor zaken met een door andere dan Verkoper bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

11.6 Koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de aangebrachte garantiezegel is verbroken.
B: indien Koper de zaken heeft verwaarloosd.
C: indien Koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet
door of namens Verkoper zijn verricht.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door
inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
G: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde media.
H: indien Koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

11.7 De onder 11.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

12. Incassokosten

12.1 Is Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 125,00.

12.2 Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

12.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

12.4 Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

13. Opschorting en ontbinding

13.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
A: Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
B: na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
C: Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

13.2 Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Verkoper, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke Koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

14.2 Onverminderd het vorenstaande is Verkoper in ieder geval nimmer aansprakelijk:
A: wegens niet, of niet tijdige levering;
B: voor gegevens in website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht).
D: indien Koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Verkopers bedrijfsruimte bevinden;
F: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;
I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers.

14.3 Indien Verkoper in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Verkoper slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

14.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Verkoper nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

14.5 Koper zal Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Verkoper.

14.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.

14.7 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15. Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

16. Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper worden daaronder begrepen.

16.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.5 Voorzover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

17. Vrijwaringen

17.1 Koper vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2 Indien Koper aan Verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

18. Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die Verkoper toekomen op grond van de Auteurswet.

18.2 Het is Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

18.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Verkoper, ongeacht of deze aan Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

18.4 Alle door Verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

18.5 Verkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

19. Geschillen

19.1 De rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20. Toepasselijk recht

20.1 Op elke overeenkomst tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

21. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

21.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Rijnland.

21.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

21.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.