Al meer dan 20 jaar toonaangevend 071-524 0000 03-544 3000

Het creëren van een CD/DVD master

Om uw discs te kunnen repliceren hebben wij van u een CD/DVD master nodig. Het produceren van een CD/DVD master vereist nog wel eens de nodige aandacht. Om er voor te zorgen dat dit proces in goede banen verloopt hebben wij de volgende tips voor u:

  • Bij het branden van de CD/DVD master adviseren wij om alleen gebruik te maken van erkende discmerken zoals, Taiyo Yuden, Verbatim, Imation, Sony, TDK.
  • Vermijd vingerafdrukken op de te beschrijven zijde. Verwijder eventuele vlekken met een zacht- of licht vochtig doekje.
  • Denk om de volumenaam van de disc. Deze naam mag niet langer zijn dan 11 tekens. Voorkom dat de disc een standaard volumenaam heeft (zoals ‘New Disc'). Deze naam zal namelijk overgenomen worden op de gerepliceerde discs.
  • Brand uw discs op een brandsnelheid van maximaal 16x speed.
  • Brand uw audio discs op een brandsnelheid van maximaal 8x speed.
  • Gebruik uw PC niet tijdens het branden van uw master disc.
  • Test zorgvuldig de disc voordat u deze naar ons opstuurt. Denk naast de leesbaarheid van de disc ook aan eventuele autostarts, tracktitels en Mac/Windows compatibiliteit.

Opmerkingen over DVD9 - DVD 10

DVD9

Dual layer DVD-9

Voor de master van een DVD9-replicatieopdracht gaat onze voorkeur uit naar een dual layer disc. Het is ook mogelijk dat u de data op twee masters aanlevert. (één DVD5 per layer).

DVD10

Double sided DVD-10

Een DVD-10 bestaat uit 2 kanten, en vereist daarom ook twee masters. Deze masters moeten duidelijk gelabelt worden zodat voor ons duidelijk is welke disc op welke layer geplaatst moet worden.

Het versturen van de CD/DVD master

U kunt uw CD/DVD master in een goed beschermde verpakking sturen naar ons postadres. Vergeet hier niet uw dossiernummer bij te vermelden!

DTA Systems BV
Postbus 1115
2302BC Leiden
The Netherlands